Hoe declareer je?

Wij hebben declaratieformulieren voor:

Consulten

Stuur na het afsluiten van de begeleiding binnen 14 dagen het ingevulde en ondertekende declaratieformulier naar info@stichtingkoh.nl.

Je kunt per jaar maximaal 8 uren per cliënt declareren. Dit is inclusief indirecte tijd als administratie, bellen naar de verwijzer enzovoort.

Overlegvormen in de eerste lijn

Je kan een vergoeding krijgen als je deelneemt aan een overlegvorm in de eerste lijn zoals PaTz, PTO, mdo of moreel beraad. Vraag altijd vooraf toestemming aan de coördinator, die bepaalt het aantal uren dat je kunt declareren.

Nascholing

Als je nascholing geeft aan vrijwilligers, professionals in de eerste lijn of het sociaal domein dan kun je daarvoor een vergoeding krijgen. Ook hier geldt vraag vooraf toestemming. Neem hiervoor contact op met de coördinator.