Hoe declareer je?

Voor consulten, overlegvormen en nascholingen gebruik je vanaf 1 januari 2021 onderstaande declaratieformulieren van Joris Zorg:

Declaratieformulieren kun je sturen naar: crediteuren@joriszorg.nl

Consulten

Stuur ons na het afsluiten van de begeleiding binnen 14 dagen het ingevulde en ondertekende declaratieformulier.

Je kunt per jaar maximaal 8 uren per cliënt declareren. Dit is inclusief indirecte tijd als administratie, bellen naar de verwijzer enzovoort.

Overlegvormen in de eerste lijn

Je kan een vergoeding krijgen als je deelneemt aan een overlegvorm in de eerste lijn zoals PaTz (maximaal 2 uur per bijeenkomst), PTO (maximaal 2 uur per bijeenkomst) en mdo. Vraag altijd vooraf toestemming aan de coördinator voor mdo’s, die bepaalt het aantal uren dat je kunt declareren.

Nascholing

Als je nascholing geeft aan vrijwilligers, professionals in de eerste lijn of het sociaal domein dan kun je daarvoor een vergoeding krijgen. Moreel beraad valt onder nascholing. Vraag vooraf toestemming. Neem hiervoor contact op met de coördinator.