Dit moet je weten

Er zijn een aantal zaken die je moet weten over de inzet van de geestelijk verzorger. We zetten ze hier op een rijtje.

Aantal uren

De geestelijker verzorger kan maximaal 8 uur begeleiding bieden aan een cliënt per jaar. Hieronder valt ook administratie en overlegtijd met bijvoorbeeld de verwijzer. De begeleiding kan bestaan uit meerdere bezoeken van bijvoorbeeld een uur of half uur. De geestelijk verzorger en cliënt spreken dit samen af.

Einde begeleiding

De geestelijk verzorger bepaalt wanneer de begeleiding stopt. Dat kan zijn op het moment dat hulpvraag is beantwoord of omdat het maximum aantal uren is overschreden. Dit bespreekt de geestelijk verzorger uiteraard met de cliënt. Als het maximum aantal uren is overschreden kan de geestelijk verzorger de cliënt doorverwijzen naar een andere zorgverlener, vrijwilliger of instantie. Het is ook mogelijk dat de cliënt zelf de kosten betaalt voor de vervolg begeleiding met de geestelijk verzorger.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de eerste 8 begeleidingsuren met de geestelijk verzorger.