Naar welke functie verwijs je?

Geestelijk verzorgers zijn deskundig in existentiële, ethische, levensbeschouwelijke en religieuze thema’s. Ze werken niet volgens protocollen en zijn niet gericht op het behalen van doelen of veranderen van gedrag. De mens is goed zoals hij is.

Wanneer verwijs je naar maatschappelijk werk, ggz of geestelijk verzorger? Er zijn een aantal functies die raakvlakken hebben met geestelijk verzorgers. Lees meer over de verschillen tussen de diverse functies.

Keuzehulp

Je kunt de keuzehulp gebruiken om te kijken naar welke professional je een cliënt kunt verwijzen. De beslisboom is geschreven voor professionals in het ziekenhuis maar eenvoudig te vertalen naar de eerste lijn.

Verwijzen naar een geestelijk verzorger

Iedere zorgverlener, vrijwilliger, lid van het wijkteam of mantelzorger kan een cliënt aanmelden bij het Centrum voor Levensvragen. Dat geldt ook voor inwoners van Zuidoost-Brabant. Ook zij kunnen contact met ons opnemen. Wij kijken vervolgens of de vraag thuis hoort bij de geestelijk verzorger.